Följande instruerar inom RKHSK Sverige

Tryck på bilderna för mer information

RKHSK Profilbild MattsA

Shido-in Matts Andersson - 5 dan

 

RKHSK Profilbild PatrikB

Patrik Brinning - 3 dan

RKHSK Profilbild KristofferJ

Kristoffer Jonsson - 3 dan                   

   RKHSK Profilbild JoachimM           Joachim Michelitsch - 2 dan

                                     

RKHSK Examineringskrav


För att kunna delta i en SHINSA (examinering) så måste du ha en
uppdaterad medlemsbok/graderinslicens!

 

Medlemsbok - Graderingslicens

Det är endast branschchef Matts Andersson som har examineringsrätt i
Sverige. Det är endast under ledning av en auktoriserad instruktör som
du kan få möjlighet att prova för SHINSA. Se "auktoriserade
instruktörer" i menyn.

 

MEDLEMSBOK

Det är endast branschchef Matts Andersson och RKHSKs kassör som har rätt
att signera medlemsboken. Vid RKHSKs seminarier har även inbjudna
instruktörer rätt att signera boken. Det är medlemmens eget ansvar att
se till att boken blir signerad och att boken är aktuell.

 

FÖRPLIKTELSER

Eleven måste fullgöra sina förpliktelser gentemot RKHSK och uppträda
korrekt för att få delta i shinsa. Eleven skall alltid vara en god
förebild för andra elever och en god representant för RKHSK. Eleven
bedöms redan innan shinsa av instruktören för att klargöra möjligheten
att delta.

 

KLÄDSEL

Klädseln skall vara en hel, ren och vit karate-gi med ett officiellt
RKHSK-märke prydligt fastsytt alt. färdigbroderat vid bröstets vänstra
sida. Bältet skall vara vitt (med ev. gradmarkeringar) alt. svart
beroende på aktuell RKHSK-grad. Allt enligt direktivet. Officiellt svart
RKHSK-bälte är personligt och beställs i samband med ansökan till shinsa
till 1 dan. Direktiv klädsel (pdf).

 

ANMÄLAN och BETALNING

Anmälan till och betalning av shinsa skall alltid ske senast veckan
innan shinsa. Planering/förberedelser av shinsa sker och därför kan inte
anmälan/betalning ske på plats. All försenad anmälan/betalning debiteras
med 100 kr samt möjlighet att inte få delta i shinsa. I vissa fall
framgår senast anmälan/betalningsdag av aktuellt kalendarium.

 

Examineringskrav.

Shinsa avgift för kodomo.

 

 

Grad

Rekomenderad träningstid

Avgift (sek)

4 monkyu

4 - 6 månader

200

3 monkyu

ca 6 månader

250

2 monkyu

6 - 12 månader

300

1 monkyu

6 - 12 månader

350

 

 

 


Gäller from 120607

Shinsa avgift för otona

 

 

Grad

Rekomenderad träningstid

Avgift

5 kyu

4 månader

250

4 kyu

6 månader

350

3 kyu

6 - 10 månader

450

2 kyu

8 - 12 månader

550

1 kyu

10 - 14 månader

650

1 dan

12 - 16 månader

1100 + medlemsavgift till hombu dojo

och personligt svart bälte

Gäller from 161001.

 

 

Copyright © 2012 Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Alla rättigheter reserverade.

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai och Yui Shin Kai

 

 

Stilpresentation

 

 

 

Introduktion

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai har som syfte att sprida kunskap om de klassiska kampkonsterna som existerar i den numera japanska ögruppen Ryukyu. Denna ögrupp är främst känd genom sin största ö, Okinawa.

Okinawa har en mycket stark kampkonst tradition. Det var där som mästare utvecklade det vi i dag kallar karate.
Men vad inte så många känner till är de gamla mästarnas redskap/redskaps-träning. Mycket på grund av att detta inte presenterats och genomgått samma renässans som karate.


Shinken Taira (1897 - 1970)

Tyvärr, så presenterades inte de olika redskap som användes flitigt då Gichin Funakoshi för första gången officiellt visade karate på den japanska huvudön 1922. Man introducerade karate som en självförsvarskonst utan redskap.

På Ryukyu-öarna fortsatte utvecklingen av de traditionella kampkonsterna med ursprungliga influenser från bland annat Kina och Indien.

I syfte att bevara och utveckla öarnas traditionella kampkonster bildades organisationen Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. En organisation som idag är världsomfattande med filialer I flera länder exempelvis Syd-Afrika, Finland, Storbritannien, Sverige, Holland, Belgien, Australien, SriLanka, Malaysia och Kanada.

Den enda renodlade kobujutsu förening som representerar Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai i Sverige är föreningen Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai Stockholm som leds av Sensei Matts Andersson 5 dan.

 

Copyright © 2012 Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Alla rättigheter reserverade.

 

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai och Yui Shin Kai

 

 

 

 

 

 

De klassiska kampkonsterna från Ryukyuöarna består av Toshu-jutsu, tekniker med tom hand, och Emono-jutsu, tekniker med vapen. Det förstnämnda benämns karate och det andra benämns Ryukyu Kobujutsu.

Ryukyu kobujutsu har funnits i flera hundra år, de flesta kata som tränas i dag är ett arv från mästare som levde för 200-400 år sedan. Kobujutsu hade något av en glansperiod under 1600, 1700 och 1800-talet, det var då mästare som Soeishi, Sakugawa och Chatanyara levde.

Ryukyu Kobujutsu genomgick aldrig samma renässans som karate gjorde när den introducerades och spreds på den Japanska huvudön i början av 1900 talet. Tvärt om var det väldigt få personer som hade kunskap om vapen teknikerna vid denna tidpunkt. För att förhindra att traditionerna skulle dö ut bildade Kobujutsu mästaren Shinken Taira 1935 organisationen Kobujutsu Kenkyu Kai som efter fem år ändrade namn till Ryukyu Kobudo Hozon Shinko Kai.

Taira sensei träffade, strax innan andra världskriget Motokatsu Inoue och kunde därigenom försäkra sig om en fortsatt utveckling av Ryukyu-öarnas vapenkonster. Taira och Inoue blev nära vänner och de fortsatte att förkovra sig hos andra vapenmästare på Okinawa. Innan Shinken Taira avled den 3 september 1970, lämnade han över presidentskapet till sin främsta elev Motokatsu Inoue.

Inoue sensei blev tilldelad Menkyo kaiden den 1 augusti 1969 dvs på japanska: 44:e året av Showa.

Motokatsu Inoue utveckling inom Budo influerades främst av mästarna Seiko Fujita (14:de stormästaren av Koga ninja ryu), Yasuhiro Konishi (Shindo Jinen Ryu), Gozo Shioda (Aikido) samt tidigare nämnda Shinken Taira. Inoue sensei ägnade en stor del av sitt liv till bevarandet och utvecklandet av Ryukyu Kobujutsu. Han skapade ett mer pedagogiskt sätt att lära sig Bo (den ca 180 cm långa staven) med 5-5-5, ställningar, försvar och attacker. Han skrev även totalt fem böcker som beskriver olika kihon, kata och kumite former för olika vapen. 1970 ändrades namnet för samfundet till det som används i dag Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai.

Motokatsu Inoue lämnade vid sin död, 1 januari 1993, över presidentskapet för organisationen till sin son Kisho Inoue.

Kort introduktion av RKHSK president Kisho Inoue sensei (eng/pdf)

 

Copyright © 2012 Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Alla rättigheter reserverade.

 

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai och Yui Shin Kai

 

 

 

More Articles...

  1. Länkar