SWKOXVIIinbjudanP1

Alla dokument finner ni här!

För anmälan gör så här:
1. Ladda ner anmälningsformuläret ovan (Öppna EJ i Excel Online)
2. Fyll i och spara (om det står "aktivera redigering" överst i Excel, tryck då på denna knapp för att kunna fylla i)
3. Maila det ifyllda anmälningsformuläret till swko( at )rkhsk.se
4. Sätt in anmälningsavgiften på Plusgiro 77 22 85-3

Är det några frågor kontakta Patrik 076-76 26 114 eller swko( at )rkhsk.se